Khoá học Excel Cơ bản và Nâng cao miễn phí (tổng hợp 2023)

Dịch vụ tài khoản premium

Dưới đây mình sẽ tổng hợp các chia sẻ miễn phí các Khoá học Excel Cơ bản và Nâng cao từ nhiều nguồn khác nhau.

Xem thêm: Cách tạo tài khoản Udemy có hàng nghìn khóa học miễn phí

Khoá học Excel miễn phí

(từ Cơ Bản đến Nâng Cao)

Link đăng ký chia sẻ khóa học trong bài viết này là link đăng ký truy cập sử dụng vĩnh viễn.Các khóa học này thường sẽ chỉ ưu đãi miễn phí vĩnh viễn cho khoảng 100-200 đăng ký đầu tiên (mình có ghi rõ thời gian miễn phí đi kèm link đăng ký).

Để cập nhật thông báo mới nhất và không bỏ lỡ đăng ký khóa học, mời bạn theo dõi thông tin chia sẻ trên Facebook Page/Facebook Group/Telegram hoặc đăng ký nhận bản tin chia sẻ premium bên dưới bài viết này nhé.

Excel for Marketers

Excel for Marketers. How to use Excel in your career—a guide on simple functions, Excel tools, and chart creation. Source: Udemy.com

Excel for Marketers
Excel for Marketers

1 hour on-demand video
1 article
2 downloadable resources
Access on mobile and TV
Full lifetime access

What you’ll learn

As a digital marketer, you rely on various data management technologies like Google Analytics and CRM. But managing and analyzing data across many platforms is time-consuming and tedious. Excel offers a streamlined solution to this problem by combining research, data analysis, and reporting into a single application.

Despite its usefulness, many marketers shy away from using Excel because of its complex formulas and functions. That’s why we’ve created a course designed to break down Excel to its basics and allow you to integrate it into your daily work.

Our course quickly and effectively covers the essentials of Excel in four sections:

 1. Fundamentals
 2. Calculations
 3. Data Analysis
 4. Data Visualization

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today):  https://www.udemy.com/course/excel-guide/?couponCode=EXCEL1807

Excel for Data Analysis

Excel for Data Analysis & Financial Analysis. Excel tips, tricks & shortcuts to perform financial analysis and data analysis with confidence.” Source: Udemy.com

Excel for Data Analysis & Financial Analysis course
Excel for Data Analysis & Financial Analysis course free

16 hours on-demand video
Access on mobile and TV
Full lifetime access

Excel is by far the world’s most popular spreadsheet program and is useful for everything from maintaining simple household budgets to building sophisticated financial models or designing complex dashboards. Analysing Financial Data with Excel shows you how to solve real-world business problems by taking Excel’s financial analysis features to the maximum, rather than focusing on individual Excel functions and features. Learn all the tips, tricks, shortcuts, functions and formulas you need to perform professional financial analysis and financial modeling. We cover all levels – from basic to advanced users. This training is ideally suited for students, home-makers and professionals – essentially anybody with a need for spreadsheet skills.

Microsoft estimates that a staggering 5 million users utilize at least one Office product, with Word and Excel being the most popular of their products. You can build a strong foundation in Excel for careers in Financial Modeling, Equity research, Investment banking, Private equity, Financial Planning & Analysis, Corporate development. Also, this course is beneficial to a large spectrum of people, including Administrative staff, Secretaries and Personal Assistants, Retail Professionals, Store Supervisors, Business Analysts, Data-mining experts, Accountants, Project Managers, Marketing and Sales professionals and Investment Bankers.

This course helps you develop a thorough understanding of Excel’s extensive Chart/Graph features. With this, you’re exposed to the best ways to capitalize on your data, and illustrate their value for maximum effect.

Who this course is for:

 • Entrepreneurs and Business Owners with Finance knowledge
 • Accounting students
 • Students pursuing Degree, Diploma, Engineering and commerce who want to make a career in finance industry.
 • Working Professionals
 • Investors with Finance knowledge
 • Finance students”

Source: Udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today), 17.7.2023: https://www.udemy.com/course/microsoft-excel-course-for-financial-analysis/?couponCode=EDUCBA2

Excel Infographics Masterclass

for Dynamic Dashboards

Learn to Make your Dashboards Eyecatching and Dynamic through cool and creative Infographics.

Source: udemy.com

Excel Infographics Masterclass for Dynamic Dashboard course
Excel Infographics Masterclass for Dynamic Dashboard free

Những gì bạn sẽ học

Yêu cầu

 • Kiến thức cơ bản về Ms Excel
 • Đã cài đặt PC có MS Excel 2013 hoặc phiên bản cao hơn
 • Rất nhiều sự nhiệt tình để học hỏi

Sự mô tả

Bạn có biết rằng bạn có thể tạo đồ họa thông tin chuyên nghiệp tuyệt vời bằng cách sử dụng Microsoft Excel không?   Bạn có hào hứng khám phá sức mạnh của Microsoft Excel trong việc tạo Đồ họa thông tin trực quan và động đẹp mắt để làm cho Trang tổng quan của bạn trông thông minh hơn và được đánh giá cao về Kỹ năng trực quan hóa dữ liệu của bạn không? Nếu có, thì bạn đang ở đúng nơi – và tôi rất vui khi có bạn ở đây!

Nếu bạn đang tham gia, thì chúng tôi rất vui mừng thông báo  KHÓA HỌC NHANH CHÓNG, CÓ GIÁ TRỊ CAO  sẽ giúp bạn hoàn thành những mục tiêu này!

 • Infographics là gì?

Infographics là biểu diễn trực quan bằng hình ảnh của Thông tin, dữ liệu hoặc Kiến thức để trình bày thông tin một cách nhanh chóng và rõ ràng. 

Tại sao bạn nên tạo chúng?

 • Để thu hút sự chú ý của đối tượng mục tiêu của bạn

Mọi người tự nhiên bị thu hút bởi các yếu tố đồ họa bao gồm dữ kiện, số liệu thống kê, dữ liệu và số liệu. Bây giờ, hãy kết hợp các yếu tố đồ họa với các yếu tố chuyển động và bạn có một sản phẩm đủ hấp dẫn để thu hút sự chú ý từ đúng đối tượng.

 • Phân tích xu hướng và mô hình

Cải thiện nhận thức bằng cách sử dụng đồ họa để nâng cao khả năng nhìn thấy các mẫu và xu hướng của hệ thống thị giác của con người.

 • Tự định vị mình như một chuyên gia

Đồ họa thông tin động sử dụng các biểu đồ, đồ thị và các thông tin có liên quan khác. Điều này biểu thị số lượng nghiên cứu và nỗ lực mà người sáng tạo đã đổ vào để tạo ra nội dung hữu ích và hấp dẫn về mặt hình ảnh. Điều này sẽ không chỉ thu hút sự chú ý của bạn với Phong cách trình bày của bạn mà còn giúp bạn nhận được sự đánh giá cao của khán giả khi xác định bạn là một Chuyên gia. 

Khóa học này dành cho ai:

 • khóa học của anh ấy dành cho những sinh viên muốn tạo đồ họa thông tin động đẹp mắt bằng cách sử dụng MS Excel để Trực quan hóa và Phân tích Dữ liệu.
 • Khóa học này cũng dành cho những người dùng Windows PC muốn làm được nhiều việc hơn với MS Excel, ngoài việc chỉ tạo trang tổng quan và bảng dữ liệu.
 • Bất cứ ai muốn tạo đồ họa thông tin MS Excel để chia sẻ ý tưởng của họ theo cách sáng tạo

https://www.udemy.com/course/excel-infographics-masterclass-for-dynamic-dashboards/?couponCode=1293AACE47C79EF7CA36

Microsoft Excel Masterclass 2023

Microsoft Excel for Beginners to Experts | A Comprehensive Guide to MS Excel. Source: udemy.com

Microsoft Excel Masterclass 2023
Microsoft Excel Masterclass 2023

“What you’ll learn
• Learn Microsoft Excel from Beginner to Expert
• Learn how to Analyze Data for all type works in profit or nonprofit
• Learn Data Visualization on Excel Charts to drive effectively decision making
Learn how to utilize Pivot Tables and Charts in data analysis skill
• Learn Formulas & Functions for project calculations for all career sectors
• Understand Formatting and Conditional Format to highlight information
• Understand the Mathematical Functions to use in engineer careers
• Understand the Logical Functions for using in business careers
• Understand the Lookup Functions to quickly find correlate data
• Collaborate on Excel workbooks at the same time with co-authoring” source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay, 17/3/2023 (free for 120 enrolls today): https://www.udemy.com/course/microsoft-excel-masterclass-2023/?couponCode=9FA390290EFADF2C2D10

 

Advanced Excel Tricks

Tên khoá học: “Become the Excel Hero with Advanced Excel Tricks for Job. Get Any Excel Job Done at Work Using Excel Ninja Tricks (For All Excel Versions 2003, 2007, 2013, 2016) source: udemy.com

Become the Excel Hero with Advanced Excel Tricks for Job
Become the Excel Hero with Advanced Excel Tricks for Job

“What you’ll learn
• Learn to think Excel!
• Learn how data should actually look like!
• Learn how to do the most common office tasks very quickly and precise
• Get the Ninja mindset and understand why so many people are struggling with Excel. In future you will help them!
• Get better jobs with your faster and tidier way of working” source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today): https://www.udemy.com/course/excel-ninja-tricks-for-business-secret-success-formulas/?couponCode=17E6CD71D15D9ABB77DD

Top Excel online courses

Dưới đây mình chia sẻ thêm một số khoá học rất hay về Excel.- Top Free Courses to Learn Microsoft Excel

Microsoft Excel and Google Sheets for Data Analysis

Unlocking the Power of Microsoft Excel and Google Sheets for In-Depth Data Analysis and Visualization. Source: udemy.com

Microsoft Excel and Google Sheets for Data Analysis
Microsoft Excel and Google Sheets for Data Analysis free source: udemy.com

“If you are looking to up your data analysis game and streamline your work with spreadsheets, then this course is for you. Do you struggle with organizing and analyzing large data sets in Microsoft Excel or Google Sheets? Or, are you looking for ways to make your data more visually appealing and easier to understand?

In this course, you will develop advanced skills in both Microsoft Excel and Google Sheets for data analysis. You will learn how to import, clean, and manipulate data, as well as create charts, graphs, and pivot tables to effectively communicate insights.” source: udemy.com

Data Analysis And Business Intelligence With Microsoft Excel

Use Power Query, Power Pivot, DAX, & Excel’s data visualization tools to build powerful Business Intelligence solutions. Source: udemy.com

Data Analysis And Business Intelligence With Microsoft Excel course
Data Analysis And Business Intelligence With Microsoft Excel free source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today): https://www.udemy.com/course/microsoft-excel-business-intelligence/?couponCode=POWER-EXCEL-MAR-23

Complete Excel Megacourse: Beginner to Expert

Learn how to use Microsoft Excel like a pro with this step-by-step course. Source: udemy.com

Complete Excel Megacourse: Beginner to Expert
Complete Excel Megacourse: Beginner to Expert course

34.5 hours on-demand video
9 downloadable resources
Full lifetime access | Free (today)

“Learn Microsoft Excel!

Have you ever wanted to be able to use Microsoft Excel – the largest spreadsheets program, like a pro? From managing your accounts to running your business’ finances, modelling chaos to simulating airports, recording your progress to planning your time; spreadsheets are an invaluable tool to learn and understand. Whether you’re looking to record your home incomings and outgoings, or want to explore Excel for its mathematical opportunities, investigate the statistical tools, and its data analysis wizards, this course is for you.

In this course, you’re going to learn everything you need to know to get started with Excel. You will explore what cells and worksheets are, how to enter formulae, manipulate data through functions and present the data in an effective fashion. You’ll even learn how to use Excel to develop diverse and interesting solutions to problems, as well as learn the individual techniques and how to apply them to a solution.

Our instructor has many years of experience teaching Excel to a wide range of audiences – from very young children through to professionals, and the expertly-crafted syllabus is designed to be easy to follow and thorough. We’ve also included plenty of practical examples explained and done on-screen for you to study. That’s why this is the only Microsoft Excel course you’ll ever need to master this software!

Start using Excel today!” source: udemy.com 

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (120 enrolls today), cập nhật 3/2/2023: https://www.udemy.com/course/complete-excel-megacourse-beginner-to-expert/?couponCode=3A181E041E51BC4C5482

Advanced Excel Course for Job and Real World

Advanced Excel For Beginner to Professional. Source: udemy.com

Advanced Excel Course for Job and Real World free
Advanced Excel Course for Job and Real World source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (120 enrolls today), cập nhật 8/3/2023: https://www.udemy.com/course/advanced-excel-course-for-job-and-real-world/?couponCode=69575F594AF35B07ED0B

Microsoft Excel Masterclass for Data Analysis – 2023

Microsoft Excel Beginner to Professional. Includes Pivot Tables, Micros, NEW Formulas. Learn Excel for Data Analysis/. Source: udemy.com

Microsoft Excel Masterclass for Data Analysis - 2023
Microsoft Excel Masterclass for Data Analysis – 2023

“WHY TAKE THIS SPECIFIC EXCEL COURSE?

Yes. There are many Microsoft Excel courses out there teaching you the important Excel functions and features you need to master. BUT, can you apply what you learnt to your own files?

Do you get enough practice and challenges to remember all the new information? This course will get you confident and comfortable designing simple to complex spreadsheets. You’ll go beyond Excel basics. As you go through the course, you’ll be able to apply what you learnt immediately to your job.

You’ll master new formulas and find better ways to setup your existing spreadsheets. Management loves efficiency. In this course you’ll solve dozens of practical real-world examples. They’ll help you think outside the box so you can work smarter not harder.” source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (120 enrolls today): https://www.udemy.com/course/microsoft-excel-zero-to-hero-for-data-analysis/?couponCode=BDE044077399B37D1B44

The Ultimate Excel VBA Course: Learn & Master VBA Fast

Pick up VBA like a pro, build macros, and become a proficient Excel VBA Programmer in no time! source: udemy.com

The Ultimate Excel VBA Course: Learn & Master VBA Fast
The Ultimate Excel VBA Course: Learn & Master VBA Fast course (free)

What you’ll learn

 • You’ll be able to create your user forms that other users can interact with and enter data into.
 • Understanding how to use the Excel VBA program aids in doing complex and tedious office tasks.
 • You learn how you can create an Excel Macro using a Command Button.
 • How to troubleshoot and debug your custom Excel functions.
 • Learn what VBA is and what it does.
 • Be able to install VBA and record your first macro.
 • How to create functional VBA modules.” source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (120 enrolls today, 28/1/2023): https://www.udemy.com/course/the-ultimate-excel-vba-course-for-beginners-learn-master-vba-fast/?couponCode=871237E36E7637343699

Microsoft Excel Masterclass (2016/2019) – Cơ bản đến Nâng cao

Tên khoá học: “Microsoft Excel Masterclass (2016/2019) – Basic to Advanced. All in One Microsoft Excel Course from Beginner to Expert Level.” Source: udemy.com

Microsoft Excel Masterclass
Microsoft Excel Masterclass

7 hours on-demand video
2 articles
8 downloadable resources
Free | Full lifetime access

✅ Xem thêm: [100% Off] Excel Tips and trick Learn MS Excel by making 7 Projects

Những gì bạn sẽ học

 • Tìm hiểu các kỹ thuật cơ bản của Excel như Toán học, Hàm logic và Hàm văn bản
 • Tìm hiểu Nghệ thuật tổ chức dữ liệu của bạn, Sắp xếp, Lọc và tạo ra kết quả đầu ra có ý nghĩa.
 • Học cách sử dụng các kỹ thuật vẽ biểu đồ cơ bản trong Excel
 • Tìm hiểu các Kỹ thuật Nâng cao như Pivots, Bảng tra cứu, Định dạng dữ liệu và Kiến thức cơ bản về Macro.
 • Nâng kỹ năng Excel của bạn lên một cấp độ chuyên môn mới và trở thành một nhân viên hỗ trợ Excel

Trong tất cả các công cụ kinh doanh và văn phòng có sẵn trong thời đại kỹ thuật số, Microsoft Excel vẫn là công cụ thiết yếu nhất trong số đó. Excel là một công cụ quan trọng và nền tảng cho bất kỳ chuyên gia thành công nào và bạn không thể không thành thạo nó.

Vì vậy, khóa học này được thiết kế để lưu ý rằng sinh viên có nhu cầu khác nhau về Excel dựa trên kinh nghiệm và trình độ kiến ​​thức của họ với Microsoft Excel. Khóa học trực tuyến này có nội dung dành cho tất cả mọi người, bao gồm các bài học dành cho người mới bắt đầu, trung cấp và nâng cao trong Excel.

Khóa học bao gồm các công thức cơ bản bao gồm IF, COUNT, SUM, SUMIF và một loạt các kỹ năng cơ bản khác để giúp bạn bắt đầu và sau đó chuyển dần sang các hàm Nâng cao khác như VLOOKUP, HLOOKUP, GOAL SEEKER, Pivot Tables, v.v. khóa học để bạn nắm chắc chủ đề và trở thành một Miscrosoft Excel Ninja.

Khóa học này dành cho ai:

 • Khóa học trực tuyến này có nội dung dành cho tất cả mọi người, bao gồm các bài học dành cho người mới bắt đầu, trung cấp và nâng cao trong Excel.

→ Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (áp dụng cho 1000 đăng ký đầu tiên) mời bạn xem ở link sau, (nếu bạn cần hãy nhanh tay đăng ký trước ưu đãi miễn phí này hết hạn nhé).

https://www.udemy.com/course/microsoft-excel-masterclass-20162019-basic-to-advanced/?couponCode=5D714476D2606DBF208F

✅ Xem thêm:  Data Visualization in Excel: All Excel Charts and Graph free

Excel Dashboard Masterclass – From Zero to Hero

Learn the data visualization skills you need to design any dashboard in Excel exactly the way you want. Source: udemy.com 

Khoá học "Excel Dashboard Masterclass - From Zero to Hero"
Khoá học “Excel Dashboard Masterclass – From Zero to Hero”

Những gì bạn sẽ học

Yêu cầu

 • Kiến thức cơ bản về Microsoft Excel
 • Sẵn sàng học hỏi mạnh mẽ
 • Rất nhiều sự nhiệt tình

Khóa học này dành cho tất cả người dùng Excel muốn tìm hiểu cách tạo bảng điều khiển tương tác mạnh mẽ ngay từ Kiến thức cơ bản đến kết hợp mọi thứ lại với nhau . Khóa học này sẽ dạy bạn biến dữ liệu Excel của mình thành các bảng, đồ thị, hình ảnh và trang tổng quan mạnh mẽ.

Điểm nổi bật của khoá học này:

 • Học từ các hướng dẫn Video thực tế và nhiều tài nguyên có thể tải xuống.
 • Hiểu các mục tiêu của trực quan hóa dữ liệu và xây dựng bảng điều khiển.
 • Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về định dạng có điều kiện và các khía cạnh chính của nó để xây dựng bảng điều khiển.
 • Xem lại các hàm logic Excel như IF, AND, OR và sử dụng chúng trong trang tổng quan của bạn,
 • Bắt đầu bằng cách xây dựng biểu đồ thanh, biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn và biểu đồ đường để hiển thị dữ liệu của bạn.
 • Tìm hiểu các biểu đồ phức tạp hơn như biểu đồ phân tán, biểu đồ kết hợp để trực quan hóa dữ liệu và ra quyết định.
 • Làm cho trang tổng quan của bạn tương tác hơn với các hàm MATCH () và INDEX ().
 • Tận dụng các bảng tổng hợp trong trang tổng quan của bạn để thêm nhiều tương tác hơn nữa.
 • Tựu chung lại, hãy học nghệ thuật tạo bảng điều khiển ngay từ đầu để thể hiện dữ liệu cồng kềnh lớn của bạn ở một hình thức có ý nghĩa hơn.

Bạn đang chờ đợi điều gì ? Tham gia ngay vào khóa học và nâng Kỹ năng Excel của bạn lên một cấp độ hoàn toàn mới.

Khóa học này dành cho ai:

 • Khóa học này dành cho những sinh viên muốn tạo Bảng điều khiển động đẹp mắt bằng cách sử dụng MS Excel để Trực quan hóa và Phân tích Dữ liệu.
 • Bất kỳ ai muốn nâng cao Kỹ năng Excel của mình lên một tầm cao mới.
 • Bất kỳ ai tham gia MIS, Phân tích dữ liệu và Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu
 • Bất cứ ai có nhiều nhiệt tình để học kỹ năng mới

https://www.udemy.com/course/excel-dashboard-masterclass-for-beginners-from-zero-to-hero/?couponCode=2850B03755CFBB163C60

✅ Xem thêm: Zero to Hero in Microsoft Excel: Complete Excel guide 2022 Free

 

✅ Xem thêm:  Kinh nghiệm chọn khóa học Udemy chất lượng tốt, giá rẻ

Advance Level Microsoft Excel Training Course

Advance Microsoft Excel Course | Covering the Advanced level MS Excel Topics. Source: udemy.com 

Microsoft Excel - Advance Level MS Excel Training Course
Microsoft Excel – Advance Level MS Excel Training Course

Những gì bạn sẽ học trong khóa học này 

 • Tìm hiểu phân tích dữ liệu
 • Tìm hiểu cách nhập và hợp nhất dữ liệu
 • Dựa vào Tùy chọn Bộ lọc Sắp xếp & Nâng cao
 • Tìm hiểu về Biểu đồ & Bảng
 • Tìm hiểu cách sử dụng Pivot Table & Charts
 • Tìm hiểu cách tạo Trang tổng quan
 • Tìm hiểu về Kiểm soát biểu mẫu
 • Dựa vào VBA & Macro

Nâng cao kỹ năng Microsoft Excel của bạn bằng cách học Khóa đào tạo MS Excel Nâng cao này.

Microsoft Excel là một trong những sản phẩm được sử dụng phổ biến nhất của Microsoft office. Nó được sử dụng để nhập dữ liệu, phân tích dữ liệu, trình bày dữ liệu hoặc tính toán. Điều tốt nhất về Microsoft Excel là điều này hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ kỹ năng của bạn. Bạn có thể sử dụng MS Excel cho bất kỳ tác vụ nào ở cấp độ mới bắt đầu hoặc cấp độ nâng cao, nó sẽ hiệu quả và dễ sử dụng như nhau trong cả hai trường hợp.

Khóa học MS Excel này là chương trình đào tạo Cấp độ Nâng cao hoặc Cấp độ Chuyên gia đặc biệt dành cho các kỹ sư, nhà phân tích dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu, sinh viên, giáo viên hoặc nhà nghiên cứu hoặc cho bất kỳ ai có kiến ​​thức Microsoft Excel cơ bản hoặc trung cấp và hiện muốn học Cấp độ Nâng cao, MS Excel .

Khóa học Microsoft Excel này có tổng cộng 15 video bài giảng với tổng thời lượng là 2 giờ. Khóa học này được thiết kế bằng cách giả định rằng bạn có kiến ​​thức cơ bản hoặc trình độ trung cấp về MS Excel và bây giờ bạn muốn nâng cao kỹ năng Excel của mình và tìm hiểu một số Tùy chọn Excel nâng cao sẽ mang lại sự dễ dàng hơn và gia tăng giá trị cho công việc của bạn.

Khóa học này được thiết kế trên phiên bản Microsoft Excel 2016 nhưng bạn có thể dễ dàng học ở hầu hết mọi phiên bản MS Excel cũ hơn hoặc mới nhất.

Một số tệp mẫu Excel hoặc bảng tính thực hành excel được đính kèm mà bạn có thể tải xuống và thực hành trên đó.

Khóa học này được chia thành các phần khác nhau sau:

 1. Giới thiệu về khóa học
 2. Tab dữ liệu
 3. Chèn Tab
 4. Tab nhà phát triển

Dưới các tab này, các chủ đề khác nhau sau đây sẽ được thảo luận:

 • Tùy chọn phân tích dữ liệu
 • Tùy chọn nhập dữ liệu / Truy vấn Excel
 • Hợp nhất dữ liệu
 • Tùy chọn Sắp xếp & Lọc
 • Biểu đồ & Bảng
 • Bảng và biểu đồ xoay vòng
 • Trang tổng quan
 • Kiểm soát biểu mẫu
 • VBA & Macro

→ Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (áp dụng cho 1000 đăng ký đầu tiên) mời bạn xem ở link sau, (nếu bạn cần hãy nhanh tay đăng ký trước ưu đãi miễn phí này hết hạn nhé):

https://www.udemy.com/course/microsoft-excel-advance-level-ms-excel-training-course/?couponCode=ADVEXCELAUG2022

Formulas & Functions Beginner to Expert Course

Microsoft Excel Formulas and Functions, VLookup, HLookup, XLookup, Index, Match, Dynamic Array Formulas. MS Excel 2023. Source: udemy.com

Udemy Excel - Formulas & Functions Beginner to Expert Course 2022
Udemy Excel – Formulas & Functions Beginner to Expert Course 2022

 Những gì bạn sẽ học (lược dịch)

 • Làm thế nào để sử dụng đúng công thức và hàm trong Excel?
 • Khóa học Excel Từ Sơ cấp Đến Chuyên gia.
 • Làm cho công việc của bạn nhanh hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn.
 • Nâng cao kiến ​​thức của bạn với công thức Excel.
 • Các Hàm Excel được sử dụng thường xuyên nhất với các ví dụ.
 • Làm thế nào để sử dụng TÀI LIỆU THAM KHẢO TƯƠNG QUAN, TUYỆT ĐỐI VÀ HỖN HỢP?
 • Làm thế nào để tạo SỐ SERIAL TỰ ĐỘNG Trong Microsoft Excel?
 • Làm thế nào để sử dụng các hàm WEEKDAY, WORKDAY và NETWORKDAYS?
 • Làm thế nào để thêm Zeros trong Excel?
 • Làm thế nào để sử dụng chức năng CHUYỂN ĐỔI?
 • Làm thế nào để sử dụng tất cả các chức năng RAND?
 • Làm thế nào để sử dụng chức năng AUTOSUM?
 • Làm thế nào để sử dụng hàm VLOOKUP?
 • Làm thế nào để sử dụng hàm HLOOKUP?
 • Làm thế nào để sử dụng hàm XLOOKUP?
 • Làm thế nào để sử dụng chức năng TRANSPOSE?
 • Làm thế nào để sử dụng tất cả các chức năng AVERAGE?
 • Làm thế nào để sử dụng tất cả các chức năng RANK?
 • Làm thế nào để sử dụng tất cả hàm COUNT?
 • Làm thế nào để sử dụng các hàm INDEX VÀ MATCH?
 • Làm thế nào để chuyển đổi số thành từ?
 • Làm thế nào để tạo phần mềm NHẬP DỮ LIỆU Nâng cao trong Excel?
 • Làm thế nào để tạo tài khoản hàng ngày và hàng tháng tự động trong Excel?
 • Làm thế nào để đạt được công việc đầu tiên của bạn với tư cách là Chuyên gia Excel?
 • Cải thiện Kỹ năng Microsoft Excel của bạn.

Lớp excel này được tạo cho người mới bắt đầu đến trình độ chuyên gia. Nó bao gồm hầu hết các tính năng, công thức và chức năng quan trọng trong Excel như Index, Match, Exact, Data Validation, Trim, select, If, Nestedif, Sumif, Roundif, Countif, Find, Search, Transpose, Vlookup, Hlookup, Xlookup và nhiều hơn nữa.

Bạn sẽ tìm hiểu một số lượng lớn các tính năng và hàm trong Excel cũng như một số kỹ thuật giúp bạn trình bày dữ liệu của mình một cách chuyên nghiệp và gây ấn tượng với đồng nghiệp, người quản lý và khách hàng của bạn.

Nếu bạn muốn học các công thức và hàm Excel thì bạn có thể nhanh chóng bắt đầu, đây là lớp học phù hợp với bạn !!

Ở đây đính kèm một số tệp Tài nguyên để bạn thực hành . chia sẻ công việc của bạn với tôi để chúng ta có thể thảo luận và đánh giá nó cùng nhau.

Khóa học này bao gồm:

Các nguyên tắc cơ bản về công thức

 • Giới thiệu VLOOKUP, HLOOKUP và XLOOKUP
 • Công thức MATCH là gì
 • Công thức INDEX là gì
 • Cách theo dõi Tiền thân, Người phụ thuộc & Loại bỏ Mũi tên trong Excel
 • Tham chiếu ô tương đối, tuyệt đối & hỗn hợp
 • #VALUE !, # DIV / 0 !, #NAME ?, # N / A, #REF !, ###, #NULL !, #NUM!
 • Cách thêm Zeros trong Excel

Các hàm có điều kiện & logic

 • Sử dụng hàm IF trong Excel
 • Câu lệnh IF lồng nhau
 • Sửa lỗi bằng IFERROR
 • Sử dụng hàm AND trong Excel
 • Sử dụng hàm OR trong Excel
 • Sử dụng hàm NOT trong Excel

Các chức năng thống kê phổ biến

 • Các hàm NHỎ, LỚN trong Excel
 • Các hàm SUM, SUMIF & SUMIFS
 • ROW, ROWS, COLUMN & COLUMNS
 • ROWS thành COLUMNS & COLUMNS thành ROWS
 • Chức năng AVERAGE, AVERAGEA, AVERAGEIF & AVERAGEIFS
 • Công thức COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF & COUNTIFS
 • Công thức ROUND, ROUNDUP & ROUNDDOWN
 • RANK & PERCENTRANK
 • Hàm RANK.EQ Và RANK.AVG
 • Công thức SUMPRODUCT
 • RAND & RANDBETWEEN
 • MIN () và MAX () với các hàm If lồng nhau
 • Hàm PERCENTAGE
 • Cách sử dụng công thức REPT trong Excel
 • Cách sử dụng Hàm INDIRECT trong Excel
 • Cách tự động chèn số sê-ri trong Excel
 • Cách sử dụng chức năng CHUYỂN ĐỔI
 • Cách sử dụng chức năng AUTOSUM

Chức năng TEXT

 • Chỉ cho phép TEXT / NUMBER
 • Chuyển số thành từ
 • Chức năng UPPER, LOWER, PROPER
 • Các hàm TRIM, CONCATENATE & LEN
 • Hàm LEFT, RIGHT & MID
 • Hàm TÌM KIẾM và TÌM KIẾM
 • Hàm IS trong Excel

Hàm DATE và TIME

 • Các chức năng HÔM NAY và BÂY GIỜ
 • Hàm DATE
 • Hàm DATEIF
 • Các hàm EDATE & EOMONTH
 • Giá trị ngày, tổng số tuần, ngày, ngày 360 các hàm
 • Các hàm HOUR, MINUTE, SECOND, TIME & TIMEVALUE
 • Các hàm WEEKDAY, WORKDAY và NETWORKDAYS
 • Giải thích chức năng YEARFRAC

Công thức mảng động

 • Danh sách DOWN DROP phụ thuộc
 • Danh sách DROP DOWN động
 • Danh sách DROP DOWN có thể tìm kiếm
 • DROP DOWN Danh sách & Lọc
 • Hàm OFFSET cho các tính toán động
 • Chức năng FILTER
 • Chức năng DUY NHẤT
 • Công thức ODD, EVEN và MOD trong excel
 • Hàm SORT và SORTBY
 • Hàm SEQUENCE
 • Hàm FREQUENCY
 • Chức năng TRANSPOSE

Hàm LOOKUP và Tham chiếu

 • VLOOKUP với Kết hợp Chính xác
 • VLOOKUP với hàm Trim
 • Kết hợp gần đúng hàm VLOOKUP
 • VLOOKUP với hàm MATCH
 • Công thức HLOOKUP
 • HLOOKUP với hàm MATCH
 • XLOOKUP Tất cả các chức năng
 • Nhiều chức năng XLOOKUP
 • Hàm INDEX
 • Công thức INDEX và MATCH
 • Công thức MATCH

→ Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (áp dụng cho 120 đăng ký đầu tiên, 29/3/2023):

https://www.udemy.com/course/excel-formulas-functions-beginner-to-expert-course/?couponCode=SUBHANALLAH_032923

Financial Modeling & Valuation in Excel

(Complete Course)

Complete package of excel, accounting, ratio analysis, financial modeling, forecasting and business valuation techniques. Source: udemy.com

Financial Modeling & Valuation in Excel - Complete Course
Financial Modeling & Valuation in Excel – Complete Course source: udemy.com

“What you’ll learn
• Excel shortcuts, formulas, formatting, number formatting and many financial functions & features in excel
• Financial Modeling from scratch
• You will understand valuation techniques right from scratch on a Financial Model.
• Be able to build a cash flow statement
• Be able to build a valuation model from scratch
• This training is dedicated to learning about this most commonly used DCF valuation techniques.
• Fundamental Analysis, Company Valuations, All Type Ratio Analysis, Forecasting Financial Statement, Industry Analysis” source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today): https://www.udemy.com/course/financial-modeling-valuation-in-excel-complete-course-educba/?couponCode=EDUCBA

Microsoft Excel -Basic Excel/ Advanced Excel Formulas

Learn more than 80+ Excel function/Excel formulas/Excel tips for Excel 2007 to Excel 2019 with Excel examples. Source: udemy.com

udemy Microsoft Excel -Basic Excel/ Advanced Excel Formulas
Microsoft Excel -Basic Excel/ Advanced Excel Formulas

 

Nếu bạn muốn cải thiện kỹ năng Excel của mình, học cách sử dụng các hàm mới hoặc chỉ đơn giản là quan tâm đến việc trở nên tốt hơn trong Microsoft APP tuyệt vời này thì khóa học này là dành cho bạn. Vào cuối khóa học này, kiến ​​thức Excel của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Khóa học này dạy bạn cách làm việc đúng với hơn 80 hàm và công thức Excel.  Tất cả các công thức đó đều được trình bày với các ví dụ rõ ràng để bạn có thể sử dụng tạo các chương trình của riêng mình.

→ Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (áp dụng cho 200 slot đăng ký đầu tiên) mời bạn xem ở link sau, (nếu bạn cần hãy nhanh tay đăng ký nhé trước ưu đãi miễn phí này hết hạn).

https://www.udemy.com/course/microsoft-excel-basic-excel-advanced-excel-formulas/?couponCode=15564C49D657153F813E

Excel Accounting 1–Transactions for Common Data Input Forms

Learn how to build an accounting system using Excel and how to enter common transactions from a CPA. Source: udemy.com

Excel Accounting 1–Transactions for Common Data Input Forms
Excel Accounting 1–Transactions for Common Data Input Forms

 

→ Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (áp dụng cho 150 slot đăng ký đầu tiên) mời bạn xem ở link sau, (nếu bạn cần hãy nhanh tay đăng ký nhé trước ưu đãi miễn phí này hết hạn):

https://www.udemy.com/course/excel-accounting-1transactions-for-common-data-input-forms/?couponCode=AEF395CE4A77494EB306

Excel Beginner to Pro Become Power User in Excel

5 hours on-demand video
71 downloadable resources
Full lifetime access

Excel Beginner to Pro
Excel Beginner to Pro

“What you’ll learn

Learn to quickly work on excel with pro tips.
Improve productivity at work
Help to improve efficiency in excel work
Master the advanced functionality of Excel which will help to use Microsoft Excel in a effective way

The following topics are covered in this course:

 • Productivity tips
 • Autofill & flash fill
 • CTRL + ALT shortcuts
 • cell protection and its usage
 • Advanced sorting & filtering
 • Formatting tips
 • Invisible text
 • Frozen pens
 • Custom number formats
 • formula formatting
 • snap to grid example
 • Formula tips
 • Unique & Duplicates
 • Formula auditing Tools
 • different Calculation Modes
 • Fuzzy-Match lookups
 • INDEX & MATCH with its example
 • Visualization tips
 • Filled Maps
 • Sparklines
 • Dynamic Ranges
 • Form Controls
 • Custom Templates
 • Pivot table tips
 • Custom Sort Lists
 • Date & Value Grouping
 • what are Slicers & Timelines and How to use them?
 • Cache Source Data
 • Conditional Formatting
 • Analytics tips
 • Data Modeling
 • Goal Seek & Solver
 • Outlier Detection” source: udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (100 enrolls today): https://www.udemy.com/course/pro-excel/?couponCode=ONLYEXCEL

Excel Accounting Problem

Learn How to Create an Accounting Worksheet Using Microsoft Excel from a Certified Public Accountant (CPA) source: udemy.com

Excel Accounting Problem course
Excel Accounting Problem

29 hours on-demand video
77 downloadable resources
Full lifetime access

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn (199 enrolls today): https://www.udemy.com/course/excel-accounting-problem/?couponCode=40DCC0EF5B03519EF25C

Khoá học Excel có chứng chỉ

Đây là các khóa học phục vụ cho việc lấy chứng chỉ chuyên môn (nào đó) liên quan đến kỹ năng sử dụng Excel.

4 Practice Tests for Excel Certification Success free

Take Your Excel Skills to the Next Level: Master Advanced Features for Data Analysis and Reporting. Source: Udemy.com

4 Practice Tests for Excel Certification Success
4 Practice Tests for Excel Certification Success free Source: Udemy.com

Xem thêm: Khóa học Data Analysis miễn phí – Download Full Courses

“Our Microsoft Excel Multiple Choice Question Test is a great resource for improving your understanding and confidence in using Excel. It covers a diverse set of questions ranging from beginner to advanced levels, with a wide range of topics. With a passing score of 70%, this course is perfect for individuals with little to no experience in Excel, as well as those looking to enhance their knowledge, increase their confidence, or prepare for an interview or exam.

The course is divided into four chapters, each focusing on different aspects of Excel. Chapter 1 introduces the Excel interface and basic functions, while Chapter 2 covers advanced functions and analysis tools. Chapter 3 focuses on data analysis and visualization, while Chapter 4 covers advanced techniques and macros.

Enrolling in this course allows for self-study and self-assessment, providing a means of measuring your knowledge and boosting your confidence for taking the real exam. The questions included in the course are similar to what you may encounter in actual exams and interviews. This makes it perfect for individuals seeking to enhance their knowledge of Excel, increase their confidence in using it, job seekers preparing for an interview, and school and college students studying Excel.

So, challenge yourself with Microsoft Excel multiple choice questions today and boost your confidence and enhance your Excel skills! Happy learning!

Who this course is for:
• People who want to improve their Microsoft Excel skills.
• Individuals who seek to boost their confidence in using Excel.
• Job seekers who are preparing for an interview and require Excel skills.
• Students studying Excel in schools and colleges.” Source: Udemy.com

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay, 22.5.2023 (free for 120 enrolls today): https://www.udemy.com/course/4-practice-tests-for-excel-certification-success/?couponCode=0A7E40B267CEDAC6142F

CHATGPT For EXCEL | Master The Art Of EXCEL With CHATGPT

CHATGPT For EXCEL | Master The Art Of EXCEL With CHATGPT
CHATGPT For EXCEL | Master The Art Of EXCEL With CHATGPT

“What you’ll learn
• Learners will be able to navigate the CHATGPT for Excel interface with ease and familiarity, enabling them to quickly and efficiently complete tasks.
• Learners will gain a solid understanding of the features and capabilities of CHATGPT for Excel, including how to use it to automate tasks, analyze data, and cre
• Learners will be able to create customized Excel templates using CHATGPT for Excel, enabling them to streamline their workflow and save time on repetitive tasks
• Learners will learn how to import and export data using CHATGPT for Excel, enabling them to work with a wide range of data sources and formats.
• Learners will gain an understanding of how to use advanced features of CHATGPT for Excel, such as pivot tables, macros, and formulas, to create more complex and
• Learners will be able to use CHATGPT for Excel to collaborate with others on shared projects, enabling them to work more efficiently as part of a team.
• Learners will develop problem-solving skills as they work with CHATGPT for Excel, enabling them to approach new challenges with confidence and creativity.
• Learners will gain an appreciation for the power and flexibility of CHATGPT for Excel, enabling them to explore new ways to use this tool in their work and pers” Source: Udemy.com

“This course is designed to teach learners how to use CHATGPT for Excel, a powerful tool that can help you automate tasks, analyze data, and create reports in Excel. Through a combination of hands-on exercises, step-by-step tutorials, and interactive discussions, learners will gain a deep understanding of how to use CHATGPT for Excel to streamline their workflow, save time, and work more efficiently.” Source: Udemy.com

Source: #udemy

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today): https://www.udemy.com/course/chatgpt-for-excel-master-the-art-of-excel-with-chatgpt/?couponCode=845319F4AA18434BC942

 

5/5 - (3 bình chọn)

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link