Khoá học Data Science 2023 (tổng hợp chia sẻ miễn phí)

Dịch vụ tài khoản premium

Dưới đây mình sẽ tổng hợp và chia sẻ link đăng ký (download) các Khoá học Data Science miễn phí từ nhiều nguồn khác nhau.

Data Science là gì?

Trước đây, dữ liệu thường nhỏ và hạn chế, và thường có cấu trúc rõ ràng. Nhưng ngày nay, dữ liệu trở nên rất lớn, thậm chí có thể nói là khổng lồ, bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc. Có một câu nói “Người nắm giữ nhiều dữ liệu nhất, người đó có quyền năng vô hạn” (Mình không nhớ chính xác câu nói này từ đâu, và liệu nó có đúng không, chỉ nhớ ý nghĩa chung như vậy). Bạn có thể không tin, nhưng hãy nhìn vào việc ChatGPT gần đây đang trở nên phổ biến. Vậy dữ liệu có ý nghĩa gì mà nó lại mạnh mẽ đến vậy? Hãy cùng điểm qua một chút:

Dữ liệu mô tả trạng thái hiện tại của chúng ta.
Dữ liệu có thể giúp phát hiện những điều bất thường.
Dữ liệu có thể chẩn đoán nguyên nhân của các sự kiện hoặc hành vi được quan sát.
Dữ liệu có thể dự đoán các sự kiện trong tương lai.

Vì nhận ra ý nghĩa này, việc thu thập dữ liệu ngày càng tăng lên. Các công ty lớn như Google đã nhận ra điều này từ lâu và luôn tiên phong. Từ đó, ngành nghề làm việc với Data đã phát triển.

Khoa học dữ liệu là lĩnh vực nghiên cứu dữ liệu để khám phá thông tin sâu sắc và có ý nghĩa. Nó kết hợp nguyên tắc và phương pháp từ các lĩnh vực toán học, thống kê, trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật máy tính để phân tích dữ liệu lớn. Kết quả phân tích giúp trả lời các câu hỏi về các sự kiện đã xảy ra, tại sao chúng xảy ra, những sự kiện sẽ xảy ra và cách sử dụng kết quả đạt được.

Ngày nay, mọi hoạt động của chúng ta đều được lưu trữ. Thông tin từ việc nhấp chuột, xem video trên TikTok, và thậm chí cuộc trò chuyện với bạn bè. Đôi khi chỉ cần nhắc về trời mưa, rồi các quảng cáo bán áo mưa xuất hiện trên Facebook. Thật kỳ lạ, cảm giác như nó đang theo dõi cuộc trò chuyện và suy nghĩ của chúng ta. Tuy nhiên, điều này không phải là vi phạm quyền riêng tư, vì khi cài đặt ứng dụng như Facebook hay Instagram, chúng ta đã đồng ý cho phép việc theo dõi và thu thập dữ liệu. Thường thì chúng ta đồng ý mà không đọc nội dung cam kết, trong đó có nội dung tương tự như “Tôi sẽ theo dõi hoạt động của bạn để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho bạn.

Xem thêmKhóa học Data Analysis miễn phí – Download Full Courses

Chia sẻ Khoá học Data Science

Danh sách các khóa học sẽ được cập nhật, ngay khi mình tìm thấy link chia sẻ miễn phí.

Data Science Hands On (PowerBI, SQL, Tableau, Spark, Python)

Khoá học Data Science
Khoá học Data Science miễn phí – Free Data Science courses

Delve Into Hands-On Data Science: Build 5 Unique Projects Using Python, SQL, Spark, PowerBI, & Tableau. Source: Udemy.com

#Free

3 hours on-demand video
16 downloadable resources
Access on mobile and TV
Full lifetime access

  • “Master PowerBI & Tableau to build interactive dashboards that effectively communicate data-driven insights.
  • Develop a solid understanding of SQL, the bedrock of data manipulation and querying, enabling you to analyze complex datasets with ease.
  • Dive into Apache Spark’s distributed computing system to process and analyze large-scale data, and construct efficient data pipelines.
  • Get hands-on with Python, learning to load, clean, analyze, & visualize data using Jupyter Notebooks, a tool cherished by data science professionals worldwide.
  • Apply your skills to real-world projects, reinforcing your understanding and preparing you to tackle data science challenges in your career or future studies.

Unlock your potential with the power of data. Welcome to Data Science Hands On, your one-stop-shop to master the world of Data Science. Dive deep into the core concepts and tools that will empower you to interpret, analyze, and leverage data in a meaningful way.

Our expert-led, comprehensive online course caters to both beginners and experienced professionals, covering the most sought-after skills in the data industry – SQL, Spark, Tableau, PowerBI, and Python.

  1. PowerBI: Learn how to create interactive and visually appealing dashboards using PowerBI. You will explore data visualization techniques, build compelling reports, and leverage advanced features to effectively communicate data-driven insights.
  2. Tableau: Dive into the world of Tableau and master the art of data visualization. Discover how to transform raw data into compelling visual representations, build interactive dashboards, and utilize Tableau’s extensive set of tools to analyze and present data in an intuitive manner.
  3. SQL: Develop a strong foundation in SQL (Structured Query Language), the standard language for managing and querying relational databases. Learn how to retrieve, manipulate, and analyze data efficiently using SQL commands, and gain valuable skills for data extraction and data manipulation tasks.
  4. Python: Explore the versatile programming language, Python, which is widely used in data science. From data manipulation and cleaning to statistical analysis and machine learning, you will learn how to leverage Python’s extensive libraries and frameworks to work with data effectively.
  5. Spark: Discover Apache Spark, a powerful open-source distributed computing system designed for big data processing. You will understand the fundamental concepts of Spark, explore its ecosystem, and learn how to leverage its capabilities to process large-scale data, perform advanced analytics, and build scalable data pipelines.

This course goes beyond the theoretical, focusing on practical, hands-on exercises and real-world applications of these tools. By the end of this course, you will have a comprehensive understanding of the entire data science process, and you’ll be ready to apply your new skills to start solving real-world problems.

Whether you’re looking to advance your career, kickstart a new one, or simply eager to unravel the mysteries hidden within data, Data Science Hands On will guide you every step of the way. We provide lifetime access to all course materials, regular updates as technologies evolve, and a supportive online community to foster your learning journey.

Join the “Data Science Hands On” online course today, and start your journey towards becoming a Data Science expert. The world of data is at your fingertips!

Who this course is for:

Source: #udemy

Link đăng ký miễn phí vĩnh viễn dành cho 120 đăng ký đầu tiên trong hôm nay (free for 120 enrolls today): https://www.udemy.com/course/data-science-hands-on/?couponCode=C793CE58CBEB67E98208

Xem thêm: Cách tạo tài khoản Udemy có hàng nghìn khóa học miễn phí

5/5 - (3 bình chọn)

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ChiasePremium

Blog chia sẻ Kiến thức công nghệ và Trải nghiệm tài nguyên số. Hướng dẫn đăng ký và Hỗ trợ sử dụng các loại Tài khoản Premium.

Share via
Copy link